Waarom een internaat?

Internaat Brussel

Een woning

Een internaat is een woning waarbij de leerlingen onder begeleiding leren leven en samenwerken.

Internaat Brussel

Begeleiding

Een internaat is een woning waarbij de leerlingen onder begeleiding leren leven en samenwerken.

Internaat Brussel

Ontwikkeling

Omstandigheden die een internaat als keuze aanbied zijn vooral voor de nodige ontwikkelingen van een kind.

Internaat Brussel

Ouders te druk

1) De ouders hebben een te drukke agenda om hun kind op te vangen.

Internaat Brussel

Gedrag

2) Een kind vraagt o.m.v. een beperking of gedrag meer begeleidende ondersteuning die ze niet kunnen geven en opvolgen.

Internaat Brussel

Problemen thuis

3) De ouders hebben een probleem waardoor de energie om een kind op te voeden niet kan gecreƫerd worden.

Internaat Brussel

Een woning

Een internaat is een woning waarbij de leerlingen onder begeleiding leren leven en samenwerken.

Internaat Brussel

Ont-
wikkeling

Omstandigheden die een internaat als keuze aanbied zijn vooral voor de nodige ontwikkelingen van een kind.

Internaat Brussel

Gedrag

2) Een kind vraagt o.m.v. een beperking of gedrag meer begeleidende ondersteuning die ze niet kunnen geven en opvolgen.

Internaat Brussel

Begeleiding

Een internaat is een woning waarbij de leerlingen onder begeleiding leren leven en samenwerken.

Internaat Brussel

Ouders
te druk

1) De ouders hebben een te drukke agenda om hun kind op te vangen.

Internaat Brussel

Problemen thuis

3) De ouders hebben een probleem waardoor de energie om een kind op te voeden niet kan gecreƫerd worden.

Wat zijn onze troeven?

Internaat Brussel

Ontdekken

Het is van uiterst belang dat iedere leerling zichzelf kan ontdekken en in zijn/haar betekenis voor de anderen kan blijven groeien.

Internaat Brussel

Studie

Onze troef wat het bestaan van dit internaat heeft waargemaakt is naast de socio-emotionele ontwikkeling het domein studie. Met andere woorden, naast het welbevinden op het internaat, is de investering in het leren studeren een hoofdzaak in onze werking.

Internaat Brussel

Ontdekken

Het is van uiterst belang dat iedere leerling zichzelf kan ontdekken en in zijn/haar betekenis voor de anderen kan blijven groeien.

Internaat Brussel

Studie

Onze troef wat het bestaan van dit internaat heeft waargemaakt is naast de socio-emotionele ontwikkeling het domein studie. Met andere woorden, naast het welbevinden op het internaat, is de investering in het leren studeren een hoofdzaak in onze werking.

Waar staan we voor?

Internaat Brussel

Betrokken en professioneel

Als betrokken en professioneel team staan we dag en nacht paraat voor onze internen.

Internaat Brussel

Leren en leven

Een vaste dagindeling helpt de internen om in een gestructureerd klimaat te leren leven. Een klimaat bestaande uit het leren uit studies en leven uit activiteiten.

Internaat Brussel

Zorg en groepssfeer

Dankzij onze leerlingencoach per graad bieden we de nodige zorg voor elke intern met oog voor de groepssfeer.

Internaat Brussel

Betrokken en pro-
fessioneel

Als betrokken en professioneel team staan we dag en nacht paraat voor onze internen.

Internaat Brussel

Leren en leven

Een vaste dagindeling helpt de internen om in een gestructureerd klimaat te leren leven. Een klimaat bestaande uit het leren uit studies en leven uit activiteiten.

Internaat Brussel

Zorg en groepssfeer

Dankzij onze leerlingencoach per graad bieden we de nodige zorg voor elke intern met oog voor de groepssfeer.